ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้แนะนำธุรกิจนาย บุญเชิด เอ็นดู
successtomore@gmail.com
0805709995
0805709995

 

 

ดร.กิตติพันธ์ ตัณฑะพงษ์

ผู้ก่อตั้ง

ประธานกรรมการบริหาร

Founder & Executive President

    นักธุรกิจเครือข่ายที่มีรายได้สูงสุดตลอดกาลของบริษัทผู้จัดจำหน่ายยอดเยี่ยมจากสมาคมการขายตรงไทยประจำปี พ.ศ.2546  ต้นแบบนักธุรกิจเครือข่ายที่ทำธุรกิจกับบริษัทขายตรงแห่งเดียวมายาวนานกว่า 21 ปี

     นักธุรกิจเครือข่ายที่ได้รับการยอมรับจากมหาชนว่าเป็น...ขงเบ้งแห่งวงการเครือข่าย...พ่อตัวอย่างแห่งชาติ พ.ศ.2555 นิสิตเก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คอลัมนิสต์,นักเขียนหนังสือ "รู้จักแต่ไม่รู้จริง"

ว่าที่ ร.ต. เอื้ออารี ต่อเนื่อง

ผู้ก่อตั้ง

รองประธานกรรมการบริหาร

Founder & Executive Vice President

        จากประสบการณ์การสร้างธุรกิจเครือข่าย ทั้งบทบาทของผู้นำ ที่ติดอันดับ Worldwide Top Earner ในระดับโลก บทบาทของผู้สร้างระบบที่สามารถสร้างมนุษย์เงินล้านได้มากมาย บทบาทของการบริหารงาน ที่เข้าไปช่วยแก้สถานการณ์วิกฤตต่างๆของหลายบริษัท จากติดลบจนมียอดขายสะสมหลายพันล้าน บทบาทที่ปรึกษาที่ร่วมวางรากฐานการก่อตั้งบริษัทเครือข่ายยักษ์ใหญ่จากศูนย์

      วันนี้ได้ตระหนักถึงคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้สั่งสมมา ทั้งด้านการวางกลยุทธ์ กำหนดยุทธศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนำต่างๆของโลก รวมถึงการโค้ชชิ่ง ช่วยเหลือผู้คนในแง่มุมต่างๆของการปฏิรูป พัฒนา สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิต จากประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปี ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้มากมายในทุกแง่มุม จึงตกผลึกได้ถึงเวลาที่จะสร้างอาณาจักรความยิ่งใหญ่ นำคนไทยสู่ความสำเร็จบนเวทีโลกอย่างแท้จริงและยั่งยืน ด้วยสรรพวิทยาการทุกแขนงและสรรพศาสตร์ในการสร้างความสำเร็จ ด้วยปณิธานสร้าง Arena World ด้วยใจและจิตวิญญาณ ให้เป็นเวทีในการแสดงความสามารถ และสร้างผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ของคนไทยไประดับโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

Vision วิสัยทัศน์

      จากประสบการณ์อันยาวนานกว่า25ปีของผู้ก่อตั้งที่ได้มองเห็นคุณค่าในความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายที่สามารถส่งต่อความสำเร็จไปสู่ผู้คนได้อย่างมากมายและสามารถช่วยเหลือผู้คนในสังคมได้ทุกภาคส่วนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

       ในวันนี้ ARENA WORLD ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นที่ปรารถนาจะให้นักธุรกิจอิสระที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับเรา เติบโตประสบความสำเร็จในอาชีพนักธุรกิจเครือข่ายและประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแท้จริง ARENA WORLD พร้อมจะเป็นเวทีที่จะคอยสนับสนุน ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกๆคนเติบโตในเวทีโลกไปพร้อมกับเรา

 

 

Mission

ARENA WORLD

      มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาและขยายนักธุรกิจอิสระ ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจโดยสร้างกลยุทธ์ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆหรือสร้างคุณค่าทางธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันและตอบสนองความพึงพอใจรวมถึงนำเสนอผลประโยชน์อันสูงสุดในทุกๆ ด้านให้แก่นักธุรกิจอิสระที่เข้ามาร่วมธุรกิจ

ARENA WORLD

      จะรักษามาตรฐานการประกอบธุรกิจเพื่อยกระดับอาชีพขายตรงในระบบขยายเครือข่ายให้เป็นวิชาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานของคุณธรรมที่สอดคล้องกับกฎหมาย (พระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง)

ARENA WORLD

      จะส่งเสริมการศึกษาและความรู้ทุกๆด้านในการทำธุรกิจและการขยายเครือข่ายกับนักธุรกิจอิสระ เพื่อสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพ โดยผ่านศูนย์การเรียนรู้ทางธุรกิจในทุกๆ ช่องทาง

ARENA WORLD

      จะบริหารองค์กรนักธุรกิจอิสระโดยยึดมั่นความถูกต้อง,ความซื่อสัตย์,ความยุติธรรม,เพื่อสร้างคุณค่า,เกียรติยศและการเติบโตอย่างต่อเนื่องยั่งยืนของนักธุรกิจอิสระ บนพื้นฐานวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นหนึ่งเดียวและพื้นฐานแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อส่งมอบโอกาสที่ดีที่สุดให้กับทุกๆคน ที่อยากจะสร้างธุรกิจที่มั่นคงให้กับตนเอง

ARENA WORLD

      Everything is Possible

ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกๆคนเติบโตในเวทีโลกไปพร้อมกับเรา

………………………."Arena World เวทีแห่งคนมีฝัน.................

ArenaWorld EVERYTHING IS POSSIBLE"

 
 
 
   
Copyright 2018 by www.arenaworldteam.com


สินค้า 0